POLÍTICA CORPORATIVA

VISIÓ


Contribuir amb els nostres productes a gaudir de la vida cada dia innovant des de l'origen, transformant el món vinícola.

 

MISSIÓ


Ser una empresa d'origen familiar, vitivinícola internacional, flexible i socialment responsable, que gaudeix de la feina ben fet liderant el segment mitjà-alt. 
 

VALORS CORPORATIUS


1. COMPROMÍS amb els nostres clients. Els hi volem fer arribar tot el nostre compromís i entusiasme en el que fem, aportant valor i acomplint les seves expectatives.

2. EFICIÈNCIA en la nostra activitat empresarial. Aspirem a ser eficients i generar el benefici per fer possible els objectius de l’Empresa i proporcionar els recursos necessaris per garantir la continuïtat del nostre futur, dels nostres proveïdors i dels nostres clients.

3. RESPONSABILITAT per aportar valor a la societat. Volem que l’Empresa sigui reconeguda com socialment responsable per escoltar les seves expectatives i incorporar-les en els plantejaments de les seves activitats per contribuir al progrés del seu entorn.

4. EXCEL·LÈNCIA en els nostres productes i serveis. Volem aconseguir millorar constantment cap a l’excel·lència i tenim la voluntat d’innovar recercant solucions de qualitat i de seguretat alimentaria per encarar el futur amb èxit.

5. RESPECTE a les nostres persones. La nostra finalitat la porten a terme les persones que donen el millor de sí mateixes i desenvolupen la seva responsabilitat si els hi procurem sentit i benestar en el que fan. Volem fer-ho a través del respecte, la confiança i la motivació.

En base a la Missió, Visió i Valors corporatius descrits anteriorment, l’Empresa està compromesa amb la satisfacció de les necessitats dels nostres clients i assumeix la responsabilitat mediambiental de les seves totes les seves activitats, així com de la responsabilitat social respecte al seu entorn i cap a les persones de l’organització. Aquest compromís, inclou complir amb tots els requisits de qualitat, seguretat alimentaria i altres especificacions del producte i la seva elaboració establertes pels clients. Igualment, inclou el respecte al compliment de tots els requisits legals aplicables als seus productes, serveis i activitats, en especial de medi ambient, de seguretat alimentària, i de prevenció de riscos laborals.

Per tot això, la Direcció de Masia Vallformosa, adquireix el compromís de:

1. Millorar de forma contínua els processos productius, les activitats de suport i la competència del seu personal amb l’objectiu de millorar la seguretat alimentaria i qualitat dels productes i disminuir l’ús de recursos naturals com l’aigua o la electricitat i prevenir la contaminació com ara la generació de residus per preservar la sostenibilitat.

2. Assegurar que la força comercial de la organització capta, entén i comunica internament les necessitats específiques dels clients actuals i potencials, i utilitzar-ho com a base per a la definició de la cartera de productes i serveis.

3. Fomentar la participació de tot el personal de la organització en la millora de la seguretat alimentaria i qualitat del producte, en la millora de les condicions de treball i en la millora del rendiment ambiental.

4. Millorar els sistemes de control i seguiment dels aspectes ambientals, així com dels estàndards de seguretat alimentària i qualitat del producte.

5. Comunicar als proveïdors els compromisos adquirits amb el medi ambient, la seguretat alimentària i la qualitat. Valorar en la seva selecció o manteniment la implantació de sistemes de gestió de medi ambient, seguretat alimentaria o qualitat certificats.

6. Ser un exemple a seguir en el compliment de les normes de prevenció ambiental, qualitat i seguretat alimentària.